Cykl Biegów we Wtelnie X i XI edycji 2016

Regulamin X, XI edycji 14.05.2016, 8.10.2016

no images were found

1. CEL

1. popularyzacja bieganianordic walking , jako najprostszej formy ruchu i czynnego wypoczynku,
2. krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
3. propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych terenów północnego przedmieścia Bydgoszczy i okolic wsi Wtelno

2. ORGANIZATOR   

Rada sołecka wsi Wtelno

Koło Gospodyń Wiejskich „ Równe babki” we Wtelnie

Ochotnicza Straż Pożarna we Wtelnie
oraz grupa koleżeńska skupiająca miłośników historii i biegania

3. TERMIN I MIEJSCE

1. cykl wiosenny 14 maja 2016 (sobota)  świetlica we Wtelnie.
1. cykl jesienny:  8 października 2016 r.(sobota) świetlica we Wtelnie.
2. biuro zawodów w w/w świetlicy
3. start w biegu na dystansie 2500 m godz. 11:00
4. start w biegu na dystansie 5000 m godz.11:30
5. start w nordic walking 5000 m godz. 12:30
6. start do Biegu Głównego 10 km godz. 12.30
7. bieg na dystansie maratonu koleżeńskiego będzie rozegrany w godzinach: 6-15:00

4. TRASA

  1. biegi na dystansie 2500 zostanie przeprowadzony na odcinku Wtelno-Morzewiec, powrót, 5000 m na odcinku Wtelno-Morzewiec-Tryszczyn, powrót (1 pętla) 
  2. bieg 10.000 m na odcinku Wtelno-Morzewiec-Tryszczyn, powrót (2 pętle)

3.  bieg na dystansie maratonu start świetlica we Wtelnie-Morzewiec-Tryszczyn-Szczutki Las, do oznaczenia 7.032 km, powrót (3 pętle po 14.65 km)

5. DYSTANS
1. Maraton koleżeński 42.195 km, 10 km, 5 km, 2,5 km i nordic walking 5 km
2. limit czasu dla 2.5 km wynosi 20 minut, 5 km – 35 minut, 10 km – 80 minut, nordic walking – 60 minut 
3. ogłoszenie wyników końcowych godz. 14.00 świetlica Wtelno

6. UCZESTNICTWO

1. w biegu na dystansie 5, 10 i 42.2 km mogą uczestniczyć osoby, które do dnia startu ukończą 18 lat, młodsi, gdy rodzic lub prawny opiekun wyrażą pisemną zgodę,
2. w biegu 2500 m bez zgody opiekuna mogą wziąć udział roczniki 2002 i starsi
3. zaświadczenie lekarskie zezwalające na udział w biegu lub w przypadku jego braku pisemne oświadczenie zawodnika o starcie na własną odpowiedzialność,
3. legitymację szkolną oraz pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu w przypadku osób niepełnoletnich,
4. do biegu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które dokonały zgłoszenia oraz zostały zweryfikowane w biurze zawodów.
5. uczestników biegu obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.

7. ZGŁOSZENIA

6. zgłoszenie musi zawierać nazwisko i imię zawodnika oraz płeć i datę urodzenia,
7. zgłoszenie może zawierać nazwę klubu lub organizacji reprezentowanej przez zawodnika oraz dane teleadresowe,
8. zgłoszenia przyjmowane są przez info@wtelno.info , labeckibogdan@gmail.com oraz bezpośrednio do 15 minut przed rozpoczęciem imprezy (10:45)
9. wysyłający „formularz zgłaszający” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu,
10. termin zgłoszeń elektronicznych upływa w piątek, przed każdym z biegów
11. weryfikacja zawodników w biurze zawodów w sobotę od godz. 9.00 do godz.10.45
12. zawodnicy otrzymają numery startowe    

8. WPISOWE

W ramach Promocji biegu i wsi Wtelno Organizator rezygnuje z pobierania wpisowego, ewentualne nagrody, upominki, napoje czy poczęstunek Organizator zapewni z funduszu sołeckiego i ze składek sponsorskich.

9. ŚWIADCZENIA

1. uczestnicy biegu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,
2. podczas biegu opiekę medyczną nad uczestnikami sprawuje woluntariusz służby medycznej: Angelika Zaranek

3. na trasie biegu na 5,10 km i maratonu koleżeńskiego Organizator zapewnia napoje (woda, izotonik, herbata) oraz umożliwia wystawienie własnych odżywek,
4. po biegu dla uczestników Koło Gospodyń Wiejskich przygotuje ciepły posiłek, ciastko i herbatę, kawę
5. parking, zabezpieczony przy świetlicy, naprzeciw kościoła oraz na terenie przyległym do Szkoły Podstawowej we Wtelnie. Rzeczy osobiste będzie można pozostawić w Depozycie w świetlicy.

10. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. klasyfikacja generalna każdego biegu
2. klasyfikacja generalna w biegu dla kobiet i mężczyzn
3. klasyfikacja osób, które ukończyły nordic walking
4. organizator nie przewiduje nagród za miejsca w klasyfikacjach, jednak jakieś nagrody będą (niespodzianka)
5. każdy uczestnik otrzyma medal pamiątkowy, ściśle związany z rozgrywaną imprezą.

Rok 2016 w medalach i nagrodach będzie rokiem ceramiki. Zarówno medale, jak i puchary (wazony, dzbany, dwojaki, lampiony) będą wytworzone przez artystkę ludową z okolic Lublina i z Wtelna.

6. dla zawodników z gminy Koronowo i wybranych zawodników (organizator zadecyduje w dniu zawodów) przewidujemy bezpłatny upominek w postaci koszulki biegowej z logo wsi Wtelno
11. INFORMACJE I KONTAKT

1. oficjalne informacje i wyniki będą publikowane na stronie www.wtelno.info
2. galeria zdjęć, informacje i relacja z imprezy dostępna na stronie www.biegajznami.pl w dziale poświęconym biegowi oraz na koniec edycji na facebookowej stronie X Edycja Cyklu Biegów we Wtelnie k/Bydgoszczy oraz stronie www.wtelno.info
3. dyskusja na forum serwisu www.biegajznami.plwww.maratonypolskie.pl
4. Imprezę wspierają:

Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński
Starosta Bydgoski Wojciech Porzych
Rada sołecka wsi Wtelno
Ochotnicza Straż Pożarna we Wtelnie
Koło Gospodyń Wiejskich „Równe babki” z Wtelna
               Gazeta Regionalna POWIAT

5.  kontakt z organizatorami przez e-mail info@wtelno.info , labeckibogdan@gmail.com lub telefon 501-655-007 Bogdan Łabęcki

Dyrektor Cyklu biegów sołtys wsi, Krzysztof Holka  k_holka@poczta.onet.pl
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg oraz nordic walking w wyznaczonym czasie,
2. wszystkich startujących obowiązują aktualne badania lekarskie lub w razie ich braku podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność, pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu w przypadku osób niepełnoletnich,
3. pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,
4. organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym zobowiązany jest poinformować zawodników przed biegiem,
5. w ewentualnych kwestiach spornych, określenie sposobu rozstrzygnięcia oraz ostateczna decyzja należy do organizatora.

Wtelno, dnia 18 marca 2016 r. 

Regulamin X Maratonu Koleżeńskiego 14.05.2016

   

Formuła maratonu koleżeńskiego polega na przebiegnięciu 42.195 m na wyznaczonej przez Organizatora trasie startując o dowolnej porze, jednak w czasie wyznaczonym przez Organizatora. Aby zawody zostały zaliczone do oficjalnych do wzięcia udziału musi być zgłoszonych minimum 3 zawodników, którzy muszą w danych zawodach wystartować.

Organizatorem imprezy jest:

Rada sołecka wsi Wtelno
oraz grupa koleżeńska skupiająca miłośników biegania

Start do zawodów odbędzie się 14.05.2016 r.(sobota) we Wtelnie, parking dla samochodów przy świetlicy. Start do X Maratonu Koleżeńskiego  (42.195 m) godziny 6:00-10:00, zakończenie zawodów godzina np. 15:00

Trasa przebiega ulicą Leona Wyczółkowskiego, start przy świetlicy, biegniemy przez Tryszczyn obok mogiły pomordowanych w 1939 r, wbiegamy do lasu, na 4.5 km przebiegamy w pobliżu pomnika zamordowanego przez Niemców, beatyfikowanego za śmierć męczeńską, ks. Jana Hamerskiego i zawracamy przy oznakowanym 7.032 km trasy. Zawodnicy wykonują 3 pętle uzyskując dystans maratonu. Napoje i własne odżywki będą ustawione na linii startu/mety i na 5 km pętli, przy którym zawodnicy przebiegną 6 razy. Zawodnicy przebiegną 27 km wzdłuż pól i sadów i 15 km w gęstym lesie liściastym. Zgłoszenia do biegu przyjmujemy przez pocztę info@wtelno.info  lub bezpośrednio przed biegiem. Zawodnicy otrzymują numery startowe, gdy dostarczą zaświadczenie lekarskie zezwalające na udział w biegu lub w przypadku jego braku wypiszą pisemne oświadczenie zawodnika o starcie na własną odpowiedzialność. Wypisujący w Biurze Zawodów „formularz zgłoszeniowy” zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.

Uczestników biegu obowiązuje ubiór i zachowanie sportowe.

W ramach Promocji wsi Wtelno i zdrowego stylu życia Organizator rezygnuje z pobierania wpisowego, ewentualne nagrody, upominki, napoje czy poczęstunek Organizator zapewni ze funduszu sołeckiego i składek sponsorskich.

Rzeczy osobiste będzie można pozostawić w Depozycie w świetlicy.
Organizator nie przewiduje nagród za zajęte miejsca. Oficjalne informacje i wyniki będą publikowane na stronie www.wtelno.info  i na zaprzyjaźnionych forach internetowych.

Kontakt z Organizatorem przez e-mail labeckibogdan@gmail.com lub telefon 501-655-007 Bogdan Łabęcki

Dyrektor biegu,  Bogdan Łabęcki  W ewentualnych kwestiach spornych, określenie sposobu rozstrzygnięcia oraz ostateczna decyzja należy do organizatora.
Wtelno, dnia 18 marca 2016 r